Rodinný pension Bečov ***

Objednací, platební a storno podmínky

rodinný pension bečov

Aktualizace 12/2021


Objednávka

Smluvní vztah mezi ubytovatelem, Mgr. Danielem Tovthem, Rodinný pension Bečov, IČO: 707 23 621, se sídlem Náměstí 5. května 27, Bečov nad Teplou (dále jen ubytovatel) a ubytovaným (případně také objednatelem ubytování, dále jen ubytovaný nebo objednatel) vzniká na základě potvrzené objednávky ubytování.

Platební podmínky

Je-li sjednán rezervační poplatek (rezervační záloha) na ubytování, je objednatel povinen na základě vystavené faktury v termínu splatnosti sjednaný rezervační poplatek (rezervační zálohu) zaplatit. Není-li v termínu splatnosti uhrazen rezervační poplatek (rezervační záloha), ubytovatel není povinen dále rezervaci pro objednatele držet. Výše rezervačního poplatku (rezervační zálohy) odpovídá minimálně částce jedné noci objednaného ubytování, maximálně 50% z celkové ceny objednaného ubytování. Rezervační poplatek (rezervační záloha) je uhrazen připsáním stanovené částky na bankovní účet ubytovatele. Uhrazený rezervační poplatek (rezervační záloha) je započten do celkové ceny ubytování. 

Pokud dojde ke stornování objednávky, je objednatel povinen uhradit storno poplatky. Storno poplatky představují smluvní pokutu. Pro úhradu stornopoplatků je ubytovatel oprávněn použít zaplacený rezervační poplatek (rezervační zálohu). Jsou-li stornopoplatky nižší, než zaplacený rezervační poplatek (rezervační záloha), ubytovatel do pěti dní od stornování objednávky tuto zbývající část rezervačního poplatku vrací převodem zpět na bankovní účet objednatele. Ubytovatel zároveň vystaví dobropis.

 

Storno poplatky 

Objednatel je povinen uhradit ubytovateli za objednané a následně stornované ubytování stornopoplatky v následujícím rozsahu:

Storno objednávky

V případě, že objednatel z jakéhokoli důvodu zruší objednávku ubytování, sjednávají se následující storno podmínky. Doba se počítá ode dne zrušení objednávky ubytování ze strany objednatele do termínu nástupu ubytování. Zrušení objednávky lze provést telefonicky nebo e-mailem.

  • Více než 21 dní přede dnem nástupu – bez storno poplatku
  • 21 – 8 dnů přede dnem nástupu – 10 % z celkové ceny objednaného a následně stornovaného ubytování
  • 7 – 4 dnů přede dnem nástupu – 30 % z celkové ceny objednaného a následně stornovaného ubytování
  • 3 – 0 dní přede dnem nástupu nebo nenastoupení ubytování – minimálně cena jedné noci objednaného a následně stornovaného ubytování, maximálně 50% z ceny objednaného a následně stornovaného ubytování

 

Bankovní spojení

Fio banka, a. s.: 2200472191/2010

IBAN: CZ14 2010 0000 0022 0047 2191

BIC: FIOBCZ PPXXX